Informácie o časopise

 

Radi by sme Vás informovali  o tom, že časopis ARCH nahradí pre rok 2021 špeciálny koncept, ktorý bude vychádzať v novom formáte a s novým obsahom v 3 špeciálnych vydaniach.  Viac informácií už čoskoro!

Časopis ARCH® o architektúre a inej kultúre je tradičným periodikom slovenských architektov. Bol založený v roku 1995 a odvtedy vychádza pravidelne ako mesačník. ARCH sa venuje predovšetkým recenziám najnovších stavieb na Slovensku a v okolitom zahraničí, prináša informácie a komentáre k aktuálnemu dianiu na architektonickej scéne i v oblasti ostatnej kultúry. Aktuálnosť v prípade časopisu ARCH znamená publikovať nové stavby ihneď po dokončení. O časopis sa po odbornej stránke stará medzinárodná redakčná rada.

ARCH je v súčasnosti odborný mienkotvorný časopis, ktorý reprezentuje najnovšie tendencie v architektúre, venuje sa jej vývojovým trendom a aktuálne informuje o udalostiach v architektúre na Slovensku a v okolitých štátoch. Recenzuje najnovšie realizované architektonické diela a významné architektonické súťaže. Časopis prináša odborné recenzie najnovších realizácií architektonických diel postavených na Slovensku a v okolitých krajinách, ktorých autormi sú slovenskí architekti a systematicky reflektuje aktuálne dianie na slovenskej a medzinárodnej architektonickej scéne!


Vydávanie časopisu je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.