Cena ARCH – cena za architektúru

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Ustanovil ju v roku 1998 zakladateľ časopisu ARCH architekt Martin Mašek v spolupráci so šéfredaktorkou a členmi redakčnej rady s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.

Slávnostné vyhlásenie Ceny časopisu ARCH je podujatím, v ktorom sa spája profesionalita architektov, ich tvorby, s nadčasovou kultúrnou hodnotou realizovaných diel. Cena ARCH sa vďaka kvalite nominovaných prác, prítomnosti zahraničných a medzinárodne renomovaných odborníkov, ako aj vďaka záujmu odbornej i širokej verejnosti zaraďuje medzi najdôležitejšie podujatia svojho druhu na Slovensku.

Súčasťou vyhlásenia Ceny ARCH je aj katalóg nominovaných diel. Reprezentačný katalóg je distribuovaný predovšetkým architektom a investorom. Katalóg zachytáva okrem prehľadu nominovaných diel aj kompletný záznam rokovania poroty, čím získava čitateľskú príťažlivosť. Katalóg patrí medzi tie produkty, ktoré sú dlhodobo čítané a citované.

Zhmotnenou podobou ceny je od roku 2006 umelecký artefakt od akademického sochára Jozefa Hobora, ktorý bol navrhnutý a vyrobený špeciálne na túto príležitosť a stáva sa symbolom súťaže do jej ďalších ročníkov.

Laureátmi Ceny ARCH 2019 sa stali architekti Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič za Výrobnú halu s kanceláriami firmy GA Drilling v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Víťazné dielo

 


  

 

 

 

 

 

Cena ARCH 2020 sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Cena ARCH je podporená z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. 

Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2020 sa bude konať vo štvrtok 19. novembra 2020 o 19. hodine v Moyzesovej sieni v Bratislave a bude prebiehať online.

 

Partneri ročníka 2020

Generálny partner

baumit

Hlavní partneri

                           

Reklamní partneri

             

              

Mediálny partner 

 

 

 

Aktuálny ročník Ceny ARCH

Nominácie:


Členovia poroty