25. ročník

 • Časopis ARCH 5/2020 | Mestské bývanie

  Náhla zmena  globálneho životného štýlu v dôsledku celosvetovej pandémie preveruje nečakane aj architektúru. Podstatne viac sme doma, v okolí svojich bydlísk. Ísť von znamená ísť tam, kde nie je veľa ľudí. Hľadáme zrazu celkom iné miesta ako prednedávnom – v byte, dome, či  i v jeho okolí. Disponovať aspoň s pár metrami štvorcových privátnej exteriérovej plochy je v súčasnosti mimoriadnym bonusom čítaj viac

 • Časopis ARCH 6/2020 | Rekonštrukcie a konverzie

  Rekonštrukcie a konverzie – druhá šanca pre staré architektonické štruktúry Dať veciam, domom, architektúre druhú šancu na ďalší život je viac ako užitočné. Tento proces generuje vyšší stupeň kreativity, kedy je nutné nielen dobre poznať genetiku objektu, ale aj vedieť, ako z nej vyťažiť to, čo potrebujeme pre nové riešenie. V ostatnom čase pribúda stále viac a viac architektonických zadaní, ktor čítaj viac

 • Časopis ARCH 1-2/2020 | Materialita a detail

  Prvý tohtoročný ARCH s témou Materialita a detail štartuje 25. ročník vydávania. Veľa? Málo? Dosť na to, aby sme sa tešili, že je stále o čom písať a čo publikovať. O tom, že slovenská architektúra si pozornosť zaslúži, určite niet pochýb. Aj naďalej potrebuje systematické mapovanie, o ktoré sa časopis ARCH ťažiskovo stará, potrebuje objektívne hodnotenie, kritickú reflexiu, diskusie o jej stave a čítaj viac

 • Časopis ARCH 12/2020 | Architektúra 2020

  Koniec roka 2020 nás inšpiroval k pohľadu naspäť, na začiatok 21. storočia. Dvadsať rokov nového milénia ubehlo naozaj veľmi rýchlo a možno aj preto sa zdá, že je ešte priskoro hodnotiť a bilancovať ich. Napriek tomu je možné zaznamenať podstatné momenty či udalosti slovenskej architektonickej scény, ktoré zrkadlia výnimočnejšie počiny, odhaľujú nové témy, ale i upozorňujú na pretrvávajúce negatív čítaj viac

 • Časopis ARCH 3/2020 | Nové interiéry

  Súčasný slovenský interiér zaznamenáva pozitívne zmeny. Pribúdajú neformálne kreatívne riešenia plné nových sviežich nápadov. Dá sa povedať, že je už dávnejšie  oslobodený od predtým nalinkovaných postmoderných a neskôr modernistických schém, ktoré boli formálne jasne definované a jednoznačne rozpoznateľné. Súčasný interiér je slobodný. Prijíma mnohé podnety a reaguje na rôznorodé potreby. Odráža čítaj viac

 • Časopis ARCH 4/2020 | Mimo mesta

  Architektúre mimo mesta, na vidieku, v krajine a v suburbánnom prostredí sa ARCH ostatných šesť rokov venuje pravidelne. Táto oblasť je pre nás stále dôležitá, pretože výstavba mimo mesta pokračuje, dokonca na mnohých miestach bujnie veľmi rýchlym tempom. Už  v minulosti sme upozorňovali na to, že treba nastaviť pravidlá pre efektívny urbanizmus a prísnejšiu reguláciu. Pozorovateľné sú len drobné čítaj viac

 • Časopis ARCH 11/2020 | Blízko nule

  Zelená architektúra, zelené budovy, adaptácia budov na klimatické zmeny, energetická úspora, šetrenie prírodných zdrojov, znižovanie uhlíkovej stopy... to sú len niektoré zo sledovaných tém, ktoré svojím záberom presahujú architektúru a urbanizmus. Napriek tomu je naša profesia nimi v súčasnosti výrazne ovplyvňovaná. Čím viac týchto aspektov, ktoré môžeme skryť pod všeobecne používaný pojem „udrža čítaj viac

 • Časopis ARCH 7-8/2020 | Generácia 40+

  Aktuálne číslo ARCH-u nie je tentokrát orientované na nejakú špecifickú architektonickú tému. Je však namierené na architektov, ktorí už o svojej profesii niečo vedia, majú skúsenosti, viaceré realizácie, zúčastnili sa súťaží, boli v zahraničí na rôznych pracovných pozíciách a mnohí z nich majú vlastné fungujúce ateliéry. A čo je dôležité – majú pred sebou ešte kus tvorivej cesty. Mať štyridsať a  čítaj viac

 • Časopis ARCH 9/2020 | Nové rodinné domy

  Premeny zadaní v rodinných domoch sledujeme už dlhšiu dobu. Koncom prvej dekády nového milénia a neskôr okolo roku 2013 sa začína postupne formovať nová vlna slovenského rodinného domu, ktorá objavuje aj nové vzorce estetických kritérií. Paralelne s tým však prichádza ku konfrontácii individuálne projektovaného rodinného domu s celkom odlišným priestorovým kontextom vo vidieckom suburbánnom prostr čítaj viac

 • Časopis ARCH 10/2020 | Verejne prístupná

  „Pri zostavovaní tohto čísla ARCH-u sme, bohužiaľ, na Slovensku nenašli žiadnu aktuálnu verejne financovanú verejnú architektúru, ktorú by sme vám mohli predstaviť. ... Stavieb verejných je skutočne u nás ako šafranu. Je to jednoducho fakt – odraz skutočnosti takej, aká je. Neobjavili sme žiadnu novú školu, nemocnicu, športovisko, dom sociálnej starostlivosti. Možno nabudúce... “ Takto začínal úvo čítaj viac