Od septembra bude opäť spustený online projekt Deti a architektúra 2020

 

Prípravy na ďalší ročník online projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktoré organizuje už po šiestykrát občianske združenie EUROARCH, sú v plnom prúde. Online projekt, ktorý je určený hlavne žiakom 5. a 6. aročníka ZŠ bude tento rok zameraný na tému mosty, ako stavby symbolizujúce prirodzenú ľudskú vlastnosť – potrebu stretávať sa.

Mosty sú unikátne stavebné diela, ktoré spájajú krajinu a umožňujú ľuďom rýchlejšie a bezpečnejšie sa prepravovať z miesta na miesto. História staviteľstva dokazuje, že mosty sú staré ako ľudstvo samé. V minulosti stačil obyčajný kmeň stromu, dnes sú mosty konštrukčne neuveriteľne náročnými stavbami, ktoré sú nielen vizuálne pekné, ale najmä konštrukčne a staticky bezpečné.

Deti a architektúra je slovenský unikát

Projekt je určený žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl a žiakom prímy a sekundy osemročných gymnázií z celého Slovenska a je realizovaný prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu. „Celkovo sme vytvorili päť častí e-learningového kurzu. Prvá bude venovaná najstarším a najznámejším starovekým a stredovekým mostom, druhá je zameraná na stavby postavené od 18. do začiatku 20. storočia, keď sa v mostnom staviteľstve začala používať oceľ, a v tretej časti ukážeme žiakom najznámejšie a najkrajšie mosty 20. a 21. storočia. Nezabudli sme ani na najzaujímavejšie pešie lávky vo svete a najoriginálnejšie mosty a lávky postavené u nás,“ sumarizuje informáciami nabitý projekt autorka Darina Lalíková.

Každá škola, trieda aj jednotlivci, ktorí sa do projektu prihlásia, môžu absolvovať e-learningový kurz bezplatne a získať množstvo zaujímavých informácií nenásilnou a hravou formou. Školy z celého Slovenska sa môžu prihlásiť na adrese projekt@detiaarchitektura.sk do konca júna, resp. stačí vyplniť prihlasovací formulár na https://www.detiaarchitektura.sk/dotaznik. Individuálne sa môžu žiaci prihlasovať až do 5. septembra 2020. Samotný e-kurz bude sprístupnený od 7. septembra na stránke projektu. Ukončený bude veľkým kvízom, kde si deti preveria znalosti získané z e-kurzu. „Veríme, že v septembri sa zapoja do projektu aj tie ZŠ, ktoré sa ešte tohto projektu v minulosti  nezúčastnili, hoci už minulý rok e-learningový kurz absolvovalo viac ako 8000 žiakov,“ povedala D. Lalíková z OZ EUROARCH.

Výtvarná súťaž pre deti

Záver bude už tradične patriť aj výtvarnej súťaži. Žiaci po absolvovaní e-kurzu budú mať za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému Peší most cez rieku. Následne pedagógovia z každej triedy, ktorá sa do projektu zapojí, vyberú zo všetkých výtvarných prác 10 až 15 najkrajších za každú triedu, a do 20. októbra 2020 ich pošlú na adresu organizátora OZ EUROARCH.

Do konca októbra zasadne odborná porota a vyberie 20 najlepších prác. Všetci detskí autori ocenených výtvarných prác budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať 6. novembra 2020 a tiež na tematickú vychádzku po architektúre a mostoch Bratislavy, ktorá sa bude konať na druhý deň, pričom ubytovanie a stravu bude výhercom hradiť organizátor.

Hravo a interaktívne o architektúre

Cieľom projektu Deti a architektúra je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto navrhuje architektúru, predstaviť im zakladateľov slovenskej modernej architektúry, ale aj významných tvorcov súčasnej slovenskej a svetovej architektúry a najmä naučiť deti vnímať architektúru a prostredie, v ktorom žijú. Každý ročník je zameraný na inú zaujímavú tému. V predchádzajúcich ročníkoch to boli Zakladatelia slovenskej modernej architektúry, Nová slovenská architektúra, Zelená architektúra, zelené mestá. V školskom roku 2019/20 bol projekt zameraný na tému Vysoké budovy.

Viac informácií o projekte nájdete na www.detiaarchitektura.sk a na www.ozeuroarch.sk