Liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach svitá nádej na obnovu

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara vo štvrtok 3. decembra predstavila zástupcom mesta a médií zámer obnovy Liečebného domu Machnáč. Ten by sa mal po dokončení stať pevnou súčasťou spoločenského a kultúrneho života obyvateľov mesta a centrom, kde sa budú pravidelne konať prestížne medzinárodné podujatia.

Po tom, čo Okresný súd v Trenčíne zakázal majiteľovi Keorlen Trade, s.r.o., akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou, nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa s podporou Ministerstva kultúry SR rozhodla objekt Machnáča vyvlastniť vo verejnom záujme ochrany a obnovy Národnej kultúrnej pamiatky.

„Liečebný dom Machnáč je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu Stredného Považia a pre mesto Trenčianske Teplice je kľúčom k rozvoju jeho spoločenského života. Ak sa nám ho podarí zrekonštruovať tak, ako ho Jaromír Krejcar navrhol, bude to obrovský úspech pre celú našu krajinu,“ povedal riaditeľ neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara architekt Martin Zaiček.

O možnostiach, ktoré rekonštrukcia prinesie, hovorila aj profesorka Henrieta Moravčíková, členka správnej rady Spoločnosti Jaromíra Krejcara a predsedníčka Slovenského zastúpenia Docomomo International: „Machnáč má obrovský potenciál pre medzinárodné sieťovanie. Práve tento objekt a mesto Trenčianske Teplice sú ideálnym miestom pre konanie medzinárodnej prestížnej konferencie Docomomo, ktorá sa uskutočňuje každé dva roky. Sieťovanie medzinárodných výskumno-vzdelávacích inštitúcii s partnermi práve v Machnáči prinesie mestu prestíž a uznanie.“

Aktivity Spoločnosti Jaromíra Krejcara víta aj primátorka mesta Trenčianske Teplice a členka správnej rady organizácie, Zuzana Frajková-Ďurmeková. Teší sa najmä spoločensko-kultúrnej funkcii obnoveného Machnáča, ktorá prinesie úžitok obyvateľom, nakoľko takéto priestory mestu kriticky chýbajú. Ako na záver dodala: „Súčasný majiteľ Machnáča, brnianska schránková firma Keorlen Trade s.r.o., a jej štatutárny zástupca z Trenčína roky nereagoval na výzvy mesta na zabezpečenie objektu, neplatil mestské dane, neprebral korešpondenciu, neplnil si svoje povinnosti ako majiteľ nehnuteľnosti. Objekt celé roky chátra.“

Samotný návrh štúdie pamiatkovej obnovy v réžii Spoločnosti Jaromíra Krejcara predstavila dvojica architektov Martin Varga a Martin Kvitkovský z ateliéru ô. Tí vo svojom návrhu obnovy liečebného domu Machnáč vychádzali z dostupných archívnych podkladov. „Práca so starými fotografiami bola čistým bádateľstvom v pravom zmysle slova. Objavovali sme nové zariaďovacie prvky, detaily, štruktúry, povrchy,“ priblížil prácu architekt Kvitkovský. V návrhu obnovy Machnáč žiari farbami ako v roku 1932. Vôbec po prvýkrát má verejnosť možnosť vidieť jeho farebnú bohatosť, ktorú dobové čiernobiele fotografie ukrývajú. Machnáč sa svojou bohatou farebnosťou môže hrdo hlásiť k svetovému dedičstvu akými sú pamiatky holandského De-Stijl alebo nemeckého Bauhausu.

Kurátorka Zuzana Jakalová a kultúrna antropologička Ivana Rumanová predstavili obsahovú náplň budúceho Machnáča. Po obnove bude funkciu kúpeľného domu so službami kaviarne a reštaurácie, ako aj ubytovaním pre širokú verejnosť dopĺňať medzinárodné rezidenčné centrum pre umelcov a architektov. Vznikne tu aj nová inštitúcia – Dokumentačné stredisko architektúry 20. storočia s knižnicou venovanej architektúre a možnosťami pre archiváciu architektúry, ktoré na Slovensku zatiaľ chýbajú. V dome nebude chýbať miesto pre usporiadanie menších kultúrnych aktivít. Celý kultúrny program Machnáča, ako aj jeho funkcia sa kreuje v rámci kultúrneho rozvoja regiónu a samotnej kandidatúry Trenčína ako Hlavného mesta európskej kultúry na rok 2026.

Riaditeľka projektu kandidatúry mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 Lucia Dubačová zdôraznila dôležitosť prepojenia aktivít spojených s EHMK plánovaných v Machnáči a v meste Trenčianske Teplice s mestom Trenčín. Práve kúpeľné mesto s jeho hodnotným dedičstvom architektúry 20. storočia a nezameniteľnou atmosférou má veľkú príležitosť stať sa významným miestom kultúrneho diania celého Trenčianskeho regiónu a aj programu tohto medzinárodného podujatia. Machnáč sa má stať hosťujúcim objektom mnohých medzinárodných rezidencií a konferencií z rôznych oblastí umenia.

Liečebný dom Machnáč je mimoriadne hodnotným architektonickým dielom postaveným v období medzivojnovej Československej republiky. Ide o ikonickú funkcionalistickú stavbu európskeho významu. Autorom liečebného domu je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Machnáč je nesmierne dôležitá pamiatka pre budúcnosť našej krajiny. Reprezentuje sociálne a humanistické hodnoty, ktoré prekračujú hranice a prepájajú slovenskú architektúru s tým najlepším, čo vzniklo v európskom prostredí. Je preto našou prioritou sústrediť sily na záchranu tejto kultúrnej pamiatky.